ร้านขายโมเดล Warhammer และอุปกรณ์ทำสีโมเดล Citadel

TAMIYA Color Spray Paints

TS-84 Metallic gold
คลังสินค้า 3 วิว 940  

฿ 580

TS-78 Field gray
คลังสินค้า 3 วิว 882  

฿ 260

TS-76 Mica Silver
คลังสินค้า 3 วิว 934  

฿ 240

TS-75 Champagne gold
คลังสินค้า 3 วิว 773  

฿ 240

TS-18 Metallic red
คลังสินค้า 3 วิว 862  

฿ 240

TS-73 Clear orange
คลังสินค้า 3 วิว 860  

฿ 240

TS-90 Brown
คลังสินค้า 2 วิว 948  

฿ 270

TS-77 Flat flesh
คลังสินค้า 2 วิว 840  

฿ 260

TS-85 Bright mica red
คลังสินค้า 2 วิว 902  

฿ 260

TS-86 Pure red
คลังสินค้า 2 วิว 871  

฿ 260

TS-87 Titanium gold
คลังสินค้า 2 วิว 812  

฿ 260

TS-88 Titanium silver
คลังสินค้า 2 วิว 854  

฿ 260

TS-89 Pearl blue
คลังสินค้า 2 วิว 519  

฿ 260

TS-74 Clear red
คลังสินค้า 2 วิว 809  

฿ 240

TS-72 Clear blue
คลังสินค้า 2 วิว 762  

฿ 240

     0